Gevär

Gevär

Ett gevär är ett lätt handeldvapen som designats för att avfyra en liten projektil, en kula, från stående, sittande eller liggande position. Vid avfyrning stödjer skytten gevärets bakända, också kallad kolven, mot sin axel. Medan vapnet har sina rötter i 1400-talets hakebössor, är dagens gevär baserade på 1800-talets räffelbössor, det vill säga ett vapen med räfflad pipa. Detta arrangemang gör att kulan roterar snabbt genom luften. Därmed erhålls oöverträffad precision. Olika gevärstyper används idag av endast undantagsvis av väpnade styrkor runt om i världen, främst då som prickskyttevapen. Istället är det jägare och sportskyttar som står för majoritetsanvändandet av denna vapentyp.

Gevär och kalibrar

Gevär saluförs numera i en nästan oändlig rad olika kalibrar. Med kaliber menas generellt sett hur bred kulan är när den passerar genom gevärsmynningen. De allra minsta gevärskalibrarna ligger på 4.4 millimeter, och saluförs under namnet ”Varmint”, ett namn som också skvallrar om dess användningsområde: jakt på råttor och andra smådjur. De grövsta kalibrarna ligger runt ruskiga 20 millimeter, och används endast militärt, oftast då som anti-stridsvagnsvapen. I tidigare epoker trodde man att större kulor gjorde mer skada, men det har för länge sedan visat sig vara felaktigt. Moderna gevärstyper använder ammunitionskalibrar som ger maximal skada och kulhastighet, samtidigt som de är lätta att bära med sig och hantera.

Gevär i aktion

Trenderna inom gevär som används inom jaktvård och sportskytte har genom åren följt de militära föregångarna. Numer finns det bland jägare en ganska väletablerad jargong där man gärna vill framhålla just sin kaliber eller gevärstyp som den bästa, men konsensus är nog att det finns bara några hyggliga kalibrar för varje typ av vilt. I Sverige, till exempel, är kaliber 7.62 den vanligaste älgjaktskalibern. Måhända hemvärnsväsendet har en del med det att göra, då hemvärnsmän förr i tiden ofta utrustades med just den kalibern. Sportskyttet har också sina egna vapentyper, då utövarna gärna vill skjuta vapen i en kaliber som är billig att använda samt har hög precision.

Kan man nöta ut sitt gevär?

Gamla tiders gevärspipor, utformade i kolstål, kunde endast genomleva ungefär ett tusen avfyrningar innan precision och säkerhet började avta. Problemen hade sin rot i de extrema temperaturer som uppstår när en patron avfyras i geväret. Numer finns pipor och gevärsdetaljer i olika utföranden, oftast innehållande olika legeringar av rostfritt stål. Detta gör att dagens gevär håller för flera tusen skott. Utbytbara delar gör också att vapnens livstid nu räcker bra mycket längre än de gjorde för femtio år sedan. Moderna kulor som tillverkats med en ”jacka” av molybden eller en koppar-nickellegering bidrar också till att avfyrningen sker med lägre friktion och därmed lägre skada för vapnet.

Medan ovanstående text handlar om de vanligaste gevären idag, finns det även en stor familj av andra vapen som också kallas just gevär. Luftgevär, till exempel, är ett pneumatiskt vapen som i stor mån liknar ett jaktgevär, även om det normalt sett endast används för prickskytte och andra sportändamål. På andra sidan gevärsspektrat finns tunga eldvapen som används av väpnade styrkor och miliser mot helikoptrar, stridsvagnar och andra tunga fordon. De traditionella gevären används sällan av militär idag, utan har ersatts av automatvapen och automatkarbiner, vilka också de kan sägas vara gevärsvarianter.

Gevär – mer än bara ett jaktvapen

Idag används gevär nästan uteslutande av sportskyttar och för jaktändamål. Detta har dock inte alltid varit deras tillstånd, och många av de vapen som används av dagens militärstyrkor är också vidareutvecklingar av de gevär som används för civilt bruk. Medan mycket innovation och förbättringsarbete har skett under de senaste tvåhundra åren, ser vapnens olika delar och detaljer nästan ut som de vapen som användes i mitten och slutet på 1800-talet. Främst har förbättringar skett inom materialutveckling, där hållbarhet, precision och säkerhet har förbättrats på ett markant sätt. Så medan dagens vapen kan se ålderdomliga ut, är de ändå moderna och optimerade för de användningsområden de saluförs för, som till exempel jakt eller sportskytte.