Pistol

Pistol

En pistol är ett rörformat vapen som används till att skjuta iväg projektiler eller annat material med hög hastighet. Projektilen som skjuts iväg med en pistol kan vara av fast form, vätska eller gas. Medlen för projektion varierar beroende på pistolens design men sker vanligtvis genom inverkan av gastrycket som produceras genom en snabb förbränning av ett drivmedel. Den slutna gasen gör sa att den rörliga projektilen accelererar längs med röret och får den att uppnå tillräcklig hastighet för att upprätthålla projektilens gång efter att gasen upphör vid slutet av rörets mynning. Alternativt kan acceleration via elektromagnetisk fältgenerering utnyttjas i vilket fall röret kan undvaras och en styrskena används istället.

Pistol – historia och etymologi

De första enheterna som har identifierats som skjutvapen dök upp i Kina runt 1000-talet och var ett bamburör som använde krut för att avfyra ett spjut. På 1100-talet hade tekniken spridits längs med sidenvägen och kom till Europa under 1200-talet. Det engelska ordet för pistol, “gun”, anses komma från namnet på ett historisk vapen kallat ”Domina Gunilda”, vilket var namnet på en anmärkningsvärt stor ballista monterad på Windsor Castle i England under 1300-talet. Det här namnet tros ha kommit från det fornnordiska kvinnonamnet ”Gunn-hildr” som kombinerar de två fornnordiska orden för strid och kamp. Termerna ”gonne” eller ”gunne” applicerades på tidiga handhållna skjutvapen under det sena 1300-talet och tidiga 1400-talet.
Pistol som handeldvapen
I takt med att tekniken avancerade så ökade andelen salpeter i vapnet för att maximera den explosiva kraften. För att bättre klara av den ökade explosiva kraften i en modernare pistol, kom bambu att ersättas av metall som material för cylindern i de nyare modellerna av vapnet. Sedermera för att dra full nytta av den ökade kraften som kunde åstadkommas kom spjut och andra tidiga projektiler att ersättas av metallsplitter och projektiler vars storlek och form var anpassade till pipan. En cylinder av metall, krut med hög nitrathalt och en projektil som helt tillsluter mynningen är de tre grundläggande funktionerna för de flesta pistoler även i modern tid.

Driftsprincip och projektiler

De flesta vapen använder komprimerad gas som begränsas av pipan för att driva upp kulan till en hög hastighet. I en pistol alstras högtrycksgasen genom förbränning, vanligtvis av krut. Denna princip är liknande den för förbränningsmotorer, med undantaget att kulan lämnar pipan, medan kolven överför dess rörelse till andra delar som returneras ner i cylindern. Precis som i en förbränningsmotor, utbreder sig förbränningen genom deflagration snarare än genom detonation, och det optimala krutet, liksom det optimala motorbränslet, är resistent mot detonation. Detta beror på att en stor del av den energi som genereras i detonationen föreligger i form av en stötvåg.

En projektil till en pistol kan vara ett enkelt objekt såsom en kula, harpun eller spränggranat. Det finns även mer komplexa projektiler med underkalibrerade projektiler och drivspeglar. Dessutom finns det en serie icke-dödliga projektiler såsom olika versioner av bönpåsar och gummikulor, vilka kanske är de mest använda icke-dödliga vapenprojektilerna utöver de som används till elchockspistoler. Drivmedlet kan vara luft, en fast explosiv eller en explosiv vätska. Vissa varianter som exempelvis en Gyrojet kombinerar projektilen och drivmedlet i ett enda objekt.

Pistoler civilt och militärt

Termen pistol kan hänvisa till någon typ av projektilvapen där alltifrån stora kanoner till små handeldvapen inkluderas. Detta innebär att alla typer av skjutvapen som skjuter iväg en projektil genom att antända en sprängladdning med placering bakom projektilen kallas för pistoler. En pistol kan användas inom många varierande områden både civilt och militärt. I civilt bruk används bultpistoler inom djurhållning för att på ett smärtfritt sätt bedöva djur inför slakt. Olika sorters gevär är vapen som vanligtvis används vid civilt bruk för jakt. Gevär är oftast släta och avfyrar bly, hagel eller stålkulor. För militärt bruk används ofta automatkarbiner och kulsprutor vilka är vapen som kan skjuta många skott på kort tid.